top of page

Vận chuyển & Giao hàng

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chúng tôi chỉ chấp nhận các đơn đặt hàng giao hàng đến các địa chỉ ở lục địa Hoa Kỳ, Alaska, Hawaii và District of Columbia. Xin lưu ý rằng Goldmark Oakham không gửi đến hòm thư bưu điện, địa chỉ APO / FPO hoặc khách sạn.

* Thứ Bảy và các ngày lễ liên bang Hoa Kỳ sẽ không được coi là ngày làm việc bình thường đối với thời gian giao hàng ước tính. Tuy nhiên, việc giao hàng vào Thứ Bảy có thể được Trung tâm Quan hệ Khách hàng đề xuất như một dịch vụ tới các mã zip cụ thể. Dịch vụ này cũng như vận chuyển nhanh có thể phát sinh thêm các khoản phí cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin cụ thể.

Khi ước tính thời gian giao hàng trọn gói, vui lòng dành thời gian để phê duyệt tín dụng, xác minh địa chỉ và xử lý đơn hàng. Khi đơn đặt hàng được xử lý và sẵn sàng giao hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Xác nhận đơn hàng qua email.

Khi đặt hàng trên Nền tảng hoặc thông qua Trung tâm quan hệ khách hàng, bạn sẽ nhận được thông báo qua email với thông tin theo dõi liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.

Ngoài sản phẩm Goldmark Oakham đã mua của bạn, mỗi gói giao hàng sẽ bao gồm: (i) tất cả các phụ kiện liên quan, nếu có; (ii) Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, nếu có, và Thẻ bảo hành và / hoặc Giấy xác thực, nếu có; (iii) (các) phiếu quà tặng in chứa thông điệp của bạn, nếu bạn yêu cầu khi bạn đặt hàng; (iv) phiếu đóng gói không ghi giá.

Goldmark Oakham bảo đảm mỗi giao dịch mua hàng trong thời gian hàng hóa được vận chuyển cho đến khi hàng hóa được giao cho bạn. Chúng tôi yêu cầu chữ ký của người lớn để xác nhận sự chấp nhận của bạn đối với mỗi sản phẩm Goldmark Oakham được giao, tại thời điểm đó trách nhiệm đối với hàng hóa đã mua của bạn sẽ được chuyển cho bạn. Nếu bạn đã chỉ định người nhận không phải là bạn cho mục đích giao hàng (ví dụ như một món quà) thì bạn hiểu và chấp nhận rằng bằng chứng về chữ ký của người nhận đó (hoặc tại địa chỉ giao hàng đó) là bằng chứng về việc giao hàng và thực hiện hợp đồng mua bán của Goldmark Oakham và chuyển giao trách nhiệm cho người nhận theo cách tương tự như khi sản phẩm đã được giao cho bạn.

GIÁ, THUẾ VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN

Tất cả giá hiển thị trên các trang sản phẩm của Nền tảng hoặc được báo giá bởi Trung tâm Quan hệ Khách hàng đều bằng Đô la Mỹ.

Goldmark Oakham có quyền sửa đổi giá cả và chi phí giao hàng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Chi phí vận chuyển thực tế và thuế hiện hành sẽ được phản ánh trên trang thanh toán của bạn trước khi bạn được yêu cầu xác nhận và đặt hàng (trong trường hợp đặt hàng Nền tảng) và cũng sẽ được phản ánh trong Xác nhận đơn hàng. Chi phí giao hàng, nếu có, được mô tả trong chính sách vận chuyển được quy định dưới đây. Thuế bán hàng và thuế sử dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí mà sản phẩm đang được vận chuyển. Chi phí giao hàng và thuế sử dụng và bán hàng ước tính không được nêu trên các trang sản phẩm nhưng sẽ được thêm vào giá sản phẩm, nếu có, sau khi bạn đã chọn địa điểm giao hàng và các tùy chọn của mình.

Thuế bán hàng thực tế liên quan đến việc mua hàng của bạn sẽ được tính vào thời điểm đơn hàng của bạn được chuyển đi, lúc này bạn sẽ nhận được Xác nhận đơn hàng. Xin lưu ý rằng những thay đổi đối với luật hiện hành giữa ngày đặt hàng của bạn và ngày bạn được gửi Xác nhận đơn hàng có thể dẫn đến những thay đổi đối với thuế bán hàng liên quan đến giao dịch mua của bạn. Nếu thay đổi kết quả là tăng thuế bán hàng mà bạn bị tính, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và yêu cầu bạn xác nhận lại giao dịch mua của mình.

Xin lưu ý rằng nếu bạn trao đổi tác phẩm Goldmark Oakham của mình tại một số cửa hàng Goldmark Oakham nhất định, bạn sẽ phải chịu bất kỳ sự khác biệt nào về thuế theo khu vực pháp lý, từ các khoản thuế đã trả ban đầu cho tác phẩm Goldmark Oakham của bạn.

KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN

Bạn nên kiểm tra cẩn thận và xác nhận tất cả các chi tiết trên trang thanh toán trước khi đặt hàng thông qua Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin chi tiết của từng đợt bán hàng. Trong trường hợp đơn hàng được đặt qua Trung tâm quan hệ khách hàng, Goldmark Oakham có thể yêu cầu bạn xác nhận bằng lời nói các chi tiết về đơn đặt hàng của bạn.

bottom of page